© 2017 Proudly created with webwavecms.com

Wartości rytmiczne, czyli długość trwania dźwięków.

 

Poza doborem materiału dźwiękowego ze względu na jego wysokość/częstotliwość bardzo ważnym elementem dzieła muzycznego jest rytm. Wbrew panującemu przekonaniu rytm nie określa prędkości utworu, bo takie zadanie ma jego tempo. W tym artykule nie będziemy zajmować się również rytmem w znaczeniu ciągów rytmicznych wybijanych na instrumentach perkusyjnych. Mówiąc o rytmie mam na myśli sposób w jaki określane jest miejsce wystąpienia dźwięku oraz długość jego trwania, mówiąc wprost: kiedy i jak długo dany dźwięk ma brzmieć. Zapewne większość z was spotkała się z takimi pojęciami jak cała nuta, półnuta itp.

Poniżej zamieszczam diagram przedstawiający poszczególne wartości rytmiczne stosowane w zapisie nutowym oraz w programach DAW:

 

wartości rytmiczne, cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka, trzydziestodwójka
(kliknij na obraz aby powiększyć)

 

Wartości rytmiczne określane są przez długość trwania poszczególnego dźwięku w całym takcie o metrum 4/4. Jak widać na powyższej grafice nutę, która wypełnia cały takt nazywamy całą nutą i wyliczamy ją do czterech. Posiada wyłącznie pustą główkę. Nuta o pustej główce i lasce jest to półnuta. Wyliczamy ją do dwóch z czego wynika, iż w całej nucie mieszczą się dwie półnuty. Kolejna wartość rytmiczna to ćwierćnuta, która posiada pełną główkę oraz laskę oraz występuje na każdy akcent (uderzenie) w takcie. W całej nucie mieszczą się 4 ćwierćnuty, zaś w półnucie dwie. Kolejne podziały wartości rytmicznych tworzy się przez dodanie do nuty chorągiewki. W ten sposób powstają ósemki z jedną chorągiewką, szesnastki z dwoma chorągiewkami, trzydziestodwójki z trzema chorągiewkami, sześćdziesięcioczwórki z czterema chorągiewkami itd. Chorągiewka może być zastąpioną belką łączącą dźwięki w obrębie jednego akcentu. Tego typu zapis jest czytelniejszy i wyraźnie określa miejsce wystąpienia akcentów muzycznych.

W programie DAW poszczególne wartości rytmiczne przedstawiają się następująco (wysokości dźwięków są przypadkowe):

 


(kliknij na obraz aby powiększyć)
 

Odpowiednio do wartości rytmicznych stosuje się pauzy (cisza) w zapisie nutowym. 

Wartości rytmiczne

Kompozytor
31 maja 2019
  1. pl
  2. en